Home

Welkom op de website van Rebergen Consult – Izare

Izare staat voor sociaal ondernemen op het grensvlak van zorg/welzijn en commercie.
Ik afficheer mij als schrijvende deeltijdkluizenaar & outbounder.

Personal branding 
Ik hou van:
* lezen, schrijven, bricoleren en vooral verdwalen.
* nomadisch denken en gedachten onderweg.
* de vaste orde verstorende tegenmachten van zwakkeren.
* de vrijplekwaarde van mijmeren en kluizen.
* nieuwe wendingen en ondoordachte ambities.
* informele schrijfsels en alledaagse denkcapriolen.
* Foucault, Deleuze, Derrida, Oosterling, Jullien, c.s.
* Anselm Kieffer, Francis Bacon, Shirin Neshat, Ai Wei Wei, William Kentridge, e.v.a.
* buitenkooise escapades.
* J & SM & E.

Outbounder: travelling away from a particular place, especially on the first leg of a return journey.

Vanwaar de naam Izare 
Iza is een in 2001 geboren zwart meisje dat bij haar opa en oma in Port Elizabeth, Zuid-Afrika, woont. Toen mijn vrouw Janneke en ik haar in augustus 2003 ontmoetten, was haar moeder een paar maanden eerder overleden. De grootouders vertelden dat hun dochter was overleden aan kanker.
Iza spreekt alleen Xhosa, één van de talen van de zwarte mensen in Zuid-Afrika. Binnen een kwartiertje hadden we echter manieren gevonden om met elkaar te communiceren. Een heel bijzonder meisje!