Archief

Adviseur directie/bestuur en interim Manager Bedrijfsvoering Stichting Disability Studies in Nederland.

Adviseur en conceptontwikkelaar ZZG zorggroep, Nijmegen.

Fusiedirecteur CG-Raad en Platform VG tot Ieder(in), Utrecht.

Meten van het maatschappelijk rendement met behulp van de methode Social Return On Investment (SROI).
Positie: analyticus, adviseur

Beleidsondersteuning samenwerkingsverband van zorginstellingen
Positie: beleidsmedewerker, adviseur

Ontwikkeling verbeterplan cli├źntparticipatie
Positie: conceptontwikkelaar, adviseur

Bedrijfskundige analyse van een kleine(re) onderneming en planvorming (sociaal en/of financieel-economisch verbeterprogramma)
Positie: adviseur, analyticus
 
Ontwikkeling van een franchiseformule en organisatie van een keten van franchisers die zich richten op kleinschalige zorg- en/of dagbesteding- en/of logeervoorzieningen
Positie: conceptontwikkelaar, directeur franchisegever
 
Ontwikkeling en acquisitie van bedrijven in de vrije markt waarin mensen in een achtergestelde positie een leerwerksituatie wordt geboden
Positie: adviseur, conceptontwikkelaar, (statutair) directeur
 
Het inhoudelijk en organisatorisch bij de tijd brengen van bedrijfsonderdelen van zorg-/ welzijnsinstellingen die zich richten op dagbesteding en werk, al dan niet in organisatorische zin gecombineerd met de woonfunctie
Positie: adviseur, projecttrekker
 
Downsizing (┬▒ 75 fte) afdeling welzijnsorganisatie met zo min mogelijk sociale schade
Positie: verantwoordelijk manager
 
Analyse van bestaande initiatieven van zorg-/welzijnsinstellingen op mogelijkheden van een verbeterde performance dan wel verzelfstandiging
Positie: adviseur, analyticus
 
Leergang/coaching bedrijfsmatig werken in een non-profit of not-for-profit omgeving
Positie: coach, supervisor, docent  

Strategieontwerp dienst dagbesteding & arbeid in het licht van gewijzigde regelgeving en kansen in de vraagmarkt
Positie: adviseur
 
Marktonderzoek t.b.v. zorg-/welzijnsinstellingen
Positie: analyticus, adviseur
 
Ontwerp en uitvoering grootschalig scholingstraject medewerkers dagactiviteiten
Positie: programmaontwikkelaar, docent, coach