Leverbaar

Als gebaren morrelen; essays & alledaagse figuren  Brave New Books, januari 2022. ISBN 9789464482621. Het alledaagse is bijzonder complex en veelkleurig. Het laat zich daarom moeilijk begrijpen door de kennis die we in scholen opdoen. Dit boek probeert buiten de lijntjes van de schoolse kennis te kleuren. Om het kleurenpalet van het alledaagse te verkennen.

Als de wereld jou ontsnapt. Met de woorden van mensen met dementie, hun dierbaren en hun professionals Met Inge van Westenbrugge Brave New Books, oktober 2021. ISBN 9789464050882 Mensen met dementie blijven altijd bij ons samenleven horen. Samenleven betekent aandacht hebben, pret maken, zorgzaam zijn. En ook: positief met elkaar in contact blijven. Daarover gaat dit boek.

Met z’n allen de straat op. De publieke ruimte: van ons voor ons allemaal (samensteller) Brave New Books, oktober 2021. ISBN 978 9464359688 De deur staat altijd open. Echt voor iedereen?
Het plein is van iedereen. Wat vindt iedereen?
Veertig mensen vroegen op vier plaatsen aan iedereen naar hun mening.
Om de lokale beleidsbeslissers van dienst te zijn.

Ouderen in contact; Over de impact van burgerinitiatieven voor mensen met dementie en andere belanghebbenden
Met Hans Vos
Brave New Books, oktober 2019, ISBN 9789402197235
Twee vertellingen over burgersupport aan migrerende mensen en nabestaanden.
Over de impact van het Alzheimer Café in Heumen en het Odensehuis Animi Vivere voor mensen met dementie op jonge leeftijd in Wijchen. Een zoektocht naar verbindingen tussen persoonlijke, maatschappelijke en financiële verlangens en belangen, die bij belanghebbende partijen leven.

Drie Maatjes; Een praktijkstudie naar de impact en implicaties van vernieuwende coalities in de zorg
Met Hans Vos en Moniek van Daal
Brave New Books, september 2019, ISBN 97894021196955
In Nijmegen gaan jonge vrijwilligers naar een plek waar ouderen beschermd wonen, om met één of meerdere bewoners culturele activiteiten te beoefenen. Ze maken muziek, schilderen, knutselen, dansen, kletsen, wandelen, kleuren samen, hebben het naar hun zin en vertellen elkaar ondertussen wat ze belangrijk vinden.
Dergelijke, vaak ontroerende intergenerationele contacten komen niet vanzelf tot stand. Dit boek vertelt op welke manier het management en welzijnscoördinatoren werkzaam bij de Wlz-gefinancierde zorgaanbieder ZZG zorggroep, in samenwerking met non-profit organisatie Club Goud en enkele Nijmeegse culturele instellingen, in 2019 drie intergenerationele maatjesprojecten hebben uitgevoerd. De impact van de projecten is getraceerd en een bijdetijds, nieuwerwets sturingsconcept is ontwikkeld. Voor wie is dit boek bedoeld? Voor alle geïnteresseerden in maatjesprojecten in de (ouderen)zorg. De snelle boekenconsument, de langzaam lezende beschouwer, de resultaatgerichte lezer, de bestuurder en directeuren, de one-minute-lezer en alle ongecategoriseerden.

Mee-sterven; Voor als je de naaste wordt van een stervende
Brave New Books, januari 2019, ISBN 9789402185812

Sprokkels 3; Essays over ruimten voor het ervaringsspreken
Brave New Books, juli 2018, ISBN 9789402178500
Twee essays. In het eerste essay ligt de Strategische Planning & Control Cyclus onder het vergrootglas van het ervaringsvertoog. Met behulp van Afrikaanse filosofische inzichten, formuleren we een alternatief. Het tweede essay tast de grenzen van het handelen van (medische) experts af. Wat geven experts terug aan het leven als zij overbodig zijn (geworden)?

Hoe niet protesteren; Over de zoektocht naar een alternatief pad voor het zelfgeregisseerde levenseinde
Brave New Books, februari 2018, ISBN 9789402172614

Sprokkels 2; Paden waar het ervaringsspreken dwaalt.
Brave New Books, januari 2018, ISBN 9789402171570
Als het ervaren mag gaan spreken, is het goed opletten geblazen. Want het ervaringsspreken heeft een eigen idioom en wijkt regelmatig af van wat wij eigenlijk gewoon vinden.
Beschreven is, waarin het ervaringsspreken kan verschillen van andere vormen van spreken.
De verhouding tussen het ervaringsspreken en een zestal wetenschappen is verkend in tweegesprekken tussen (hoog)geleerde, het ervaringsspreken minnende wetenschappers en de auteur.

Uit & in de ban; Impactanalyse van Achterban Werkt!
Brave New Books, maart 2017, ISBN 9789402161113
Met deze impactanalyse tonen we aan dat 32 ex-daklozen (peers) met een verleden in de psychiatrie/ verslavingszorg met een beetje deskundigenhulp op z’n minst zoveel in de wijken voor elkaar krijgen als een professionele organisatie.
En het kost de maatschappij geen cent, eerder minder.

Sprokkels; Hoe het ervaringsspreken vaart.
Brave New Books, januari 2017, ISBN 9789402158434
Burgerzeggenschap is weerbarstig. De stem van degene om wie het primair gaat, zijn we in vele vormen opnieuw aan het organiseren.
In dit boek breken we een lans voor het ervaringsspreken; voor de ontwikkeling van kennis en kunde die bij de mensen met ervaringen voorhanden is.
Opdat het ervaringsspreken de derde kennisbron wordt met een eigen idioom, naast wetenschap en deskundigheid.

Gastvrije Attentie; impactanalyse Hospice Wijchen.
Uitg. Rebergen, juli 2016, ISBN 9789082380071
Impactanalyse en aanbevelingen voor het ontwerp van een duurzame exploitatiemogelijkheid van hospices, waarin de aspecten ‘mensgericht’, ‘maatschappelijk ingebed’ en ‘financieel houdbaar’ in evenwicht zijn gebracht.

Legitiem verzet in afzondering
Uitg. Rebergen, mei 2016, ISBN 9789082380064
Over de legitimiteit van maatschappelijk verzet tegen regelgeving die achter loopt bij de realiteit.

Waar het schuurt; over communicatiesporen in verhalen
Brave New Books, april 2016, ISBN 9789402148756
Met elkaar communiceren is net zo gewoon als eten en slapen, alleen veel ingewikkelder. Onder ‘communiceren’ vallen diverse patronen: van het louter zenden van een boodschap tot en met het gezamenlijk knutselen om te kijken wat er verschijnt. We onderscheiden: de mededeling, de redevoering, het debat, de discussie, de dialoog, de multiloog en de bricolage. De positie van de ander loopt van postadres tot enigszins vreemde blijvende medeproducent.

Living as (not) being able to die
Uitg. Rebergen, april 2016, ISBN 9789082380057
Vertaling in het Engels van ‘Leven als (niet) kunnen sterven’. (zie hieronder)

Kantelen op impact
Met Hub Hamers en Hans Vos
Brave New Books, december 2015, ISBN 978-94-021-4304-1
Kantelen hebben we in dit boek zowel conceptueel als praktisch onder de loep gelegd. De conclusie is dat ook het kantelen zelf moet worden gekanteld, wil kantelen leiden tot innovatieve ontwikkelingen in zorg en welzijn. Twee uitgebreid beschreven impactanalyses zijn in dit boek opgenomen.

Leven als (niet) kunnen sterven
Uitg. Rebergen, december 2015, ISBN 9789082380026
Enkele filosofische en wijsgerig-sociologische gedachten over het zelfgekozen levenseinde. Met een voorwoord van em. prof. dr. Heinz Kimmerle, hoogleraar interculturele wijsbegeerte.